Verslo plėtra

Verslo plėtra yra kiekvienos pelno siekiančios organizacijos ilgalaikės strategijos dalis ir tikslas, susidedanti iš daugybės tarpusavyje susijusių komponentų: investicijų, vadybinių sprendimų, išorinių ir vidinių komunikacijos bei rinkodaros. Verslo plėtra paprastai yra susijusi su įmonės užimamos rinkos plėtra, naujų rinkų atradimų ir užėmimu, produkcijos gamybos ir/ ar pardavimo padidėjimu. Įmonės plečia verslą ir užkariauja naujas rinkas, įsigydamos kitas įmones ar prisijungdamos prie kitų įmonių ar įmonių grupių, įsigydamos verslą, įkurdamos dukterines įmones ar filialus/ atstovybes užsienio valstybėse, įgyvendindamos naujus investicinius projektus. Šiems tikslams įgyvendinti dažnai prireikia papildomo finansavimo, tinkamai ir profesionaliai parengto verslo plano, o kartais ir naujų verslo licencijų. Taigi, plėsdamos verslą įmonės retai apsieina be profesionalų pagalbos.

Todėl, siekdami klientams padėti greitai ir efektyviai realizuoti verslo plėtrą, siūlome tokias paslaugas:

  • Sandorių struktūrizavimas;
  • Verslo integracija (įsigyto verslo sujungimas su įmonių grupe);
  • Verslo pirkimo-pardavimo sandoriai (verslo vertinimas, sutarčių rengimas, sutarčių peržiūra);
  • Finansavimo paieška ir alternatyvų įvertinimas (tarpininkavimas su bankais, ES lėšų įsisavinimas, privačių investuotojų ir fondų paieška);
  • Holdingo įmonės (konsultacijos dėl holdingo jurisdikcijos, mokesčių optimizavimas panaudojant užsienio ir vietines dukterines kompanijas);
  • Verslo planų rengimas;
  • Veiklos licencijų gavimas;
  • Klientų paieška ir atstovavimas užsienyje;
  • Įmonių, filialų ir atstovybių registravimas Lietuvoje ir užsienio šalyse