Kitos paslaugos

Verslo misijų, parodų ir kitų renginių organizavimo paslaugos

 • Verslo misijų organizavimas;
 • Seminarų, konferencijų, diskusijų tarptautinio verslo klausimais rengimas;
 • B2B susitikimų organizavimas;
 • Konsultacijų suteikimas: supažindinimas su verslo aplinka, bendradarbiavimo sąlygomis ir galimybėmis;
 • Verslo partnerių paieška atsižvelgiant į kliento interesus;
 • Individualių susitikimų organizavimas;
 • Rytų Europos šalių įmonių atstovavimas Lietuvoje;
 • Reguliarus informacijos teikimas apie investicijų galimybes, vykdomus verslo renginius ir muges;
 • Išvykų į tarptautines verslo parodas bei verslo kontaktų renginius organizavimas;
 • Informacinės medžiagos apie įmonių verslo pasiūlymus parengimas ir jos platinimas Lietuvos partneriams ir atvirkščiai;
 • Tarpininkavimas bendraujant su Lietuvos valstybinėmis institucijomis;
 • Pagalba ruošiant reikalingus dokumentus;
 • Vertimo paslaugos raštu ir žodžiu;