Investicijų pritraukimas

Viena iš pagrindinių problemų, su kuriomis susiduria verslininkai – veiklos finansavimo problema. Sėkmingam verslui nepakanka tik geros idėjos ar sėkmingai vykdomos veiklos. Gerai idėjai įgyvendinti ar veiklos sferai plėsti būtinos investicijos. Dažnai tokiose situacijose gelbsti finansavimas išorės fondų lėšomis.

Pageidaujant gauti finansavimą, būtina gebėti tinkamai pristatyti planuojamas vystymosi ir plėtros galimybes bei tikslingai identifikuoti tinkamiausią veiklos finansavimo šaltinį. Verslo idėjos, galimybės, finansavimo šaltiniai išdėstomi inesticiniuose, verslo planuose, kurie, kreipiantis dėl finansavimo, pristatomi bankams, rizikos kapitalo investuotojams, fondams, kredito unijoms, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“ garantijai gauti), privatiems investuotojams (įmonėms, fiziniams asmenims) ir kt.

Verslo ir investiciniai planai rengiami siekiant šių tikslų:

  • paskolai gauti
  • investuotojui pritraukti
  • naujos idėjos modeliavimui
  • ES paramai gauti
  • socialinės įmonės statusui gauti ir kt.

Klientui pageidaujant, mūsų įmonės specialistai dalyvaus susitikimuose su banku ar kita finansine institucija derantis dėl finansavimo sąlygų, užpildys paraiškas bei padės parengti kitus dokumentus, reikalingus finansavimui gauti.

Investicinis ar verslo planas – tai ne tik priemonė finansavimui gauti. Jis sudaro sąlygas:

  • identifikuoti strateginius sprendimus ankstyvoje verslo fazėje
  • numato vystymosi ir plėtros gaires

Investiciniai ir verslo planai rengiami atsižvelgiant į įmonės pobūdį, veiklos mastą ir specifiką. Klientui pageidaujant, mūsų įmonės specialistai gali įvertinti ir verslo rinkos vertę.